...

Toy Story 2

1999-10-30

Andy heads off to Cowboy Camp, leaving his toys to their own devices. Things shift into high gear when an obsessive toy collector named Al McWhiggen, owner of Al's Toy Barn kidnaps Woody. Andy's toys mount a daring rescue mission, Buzz Lightyear meets his match and Woody has to decide where he and his heart truly belong.

Andis išvyksta į kovbojų stovyklą, palikdamas savo žaislus savo nuožiūra. Dėl aistringos žaislų kolekcininkės Al McWhiggeno, Al Toy Barn savininkės, kuri pagrobia Woody'ą, statuso dalykas pasikeičia. Andžio žaislai planuoja drąsią gelbėjimo misiją, Buzz Lightyear susitinka su lygiaverte varžove, o Woody turi nuspręsti, kur jis ir jo širdis iš tikrųjų priklauso.

...