...

Puss in Boots: The Last Wish

2022-12-07

Puss in Boots discovers that his passion for adventure has taken its toll: He has burned through eight of his nine lives, leaving him with only one life left. Puss sets out on an epic journey to find the mythical Last Wish and restore his nine lives.

Katinas Įbūdas nustato, kad jo nuotykio aistra padarė žalą: jis sunaudojo aštuonis iš devynių gyvenimų, paliekant jį su tik vienu gyvenimu. Katinas Įbūdas inicijuoja epinį kelionę ieškodamas mitybos paskutinio noro ir atstato savo devynis gyvenimus.

...