...

Prom Pact

2023-03-30

It's prom season, and high school senior Mandy and her best friend and fellow outsider Ben are surrounded by over-the-top "promposals." Mandy is only focused on getting into her dream school Harvard, but as she starts tutoring basketball all-star Graham, she must re-evaluate whether her dream school is worth the cost of everything she believes in.

Tai mokslo baigimo iškilmės sezonas, ir vidurinės mokyklos baigiamasis kursas Mandy ir jos geriausias draugas ir bendras užgaida Ben yra apsuptyje pernelyg aukšto lygio pasiūlymų dalyvauti baigiamosiose šventėse. Mandy yra sutelkta tik į tai, kad patektų į savo svajonių mokyklą Harvardą, tačiau pradėjusi mokyti krepšinio žvaigždę Grahamą, ji privalo peržiūrėti, ar jos svajonių mokykla yra verta visko, ką ji tikisi.

...